FES-TE DEL CLUB

Per a fer-te soci/sòcia del Club Esportiu Amics del Clot, reompli aquesta sol·licitud i clica al botó “enviar” (En cas d’error a l’enviar el formulari, proveu d’accedir amb el Chrome. Si l’error persisteix, envieu missatge per mitja de l’apartat “contacte”). Ens posarem en contacte amb tu a la major brevetat possible perquè faces transferència de la quota inicial i continuar el tràmit d’alta.

PREUS VIGENTS:

ALTA: 35 Euros. (inclou quota fins final d’any i samarreta de competició) (a partir del 15 d’octubre el pagament d’alta ja serà quota de l’any vinent)

QUOTA ANUAL: 10 Euros.

Menors de 18 anys: Alta i quota gratis (no inclou equipament)

  Nom*

  Cognoms*

  DNI*

  Data de naixement*

  Adreça (Avinguda, carrer, etc; codi postal; població; provincia)*

  Telèfon*

  Correu electrònic*

  IBAN*

  Observacions* (tipus d'esport que fas)

  D’acord amb la Llei Orgànica, 15/1999 sobre Protecció de dades de caràcter personal, el CLUB ESPORTIU AMICS DEL CLOT DE BURRIANA, amb CIF G12679494 i amb seu a CARRER LA FAROLA 26 (BORRIANA), té la obligació de informar-vos del següent:

  Les seues dades personals passaran a formar part del fitxer denominat SOCIS AMICS DEL CLOT baix la responsabilitat del CLUB ESPORTIU AMICS DEL CLOT DE BURRIANA amb la finalitat de BENEFICIAR ALS SOCIS I SÒCIES. PER A AQUEST FI EL CLUB ESPORTIU AMICS DEL CLOT DE BURRIANA PODRÀ TRANSMETRE AQUESTES DADES A TERCERS (nom, cognoms, DNI/NIE i data de naixement). L’usuari pot exercitar els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), enviant un escrit a l’adreça de correu electrònic del CLUB ESPORTIU AMICS DEL CLOT DE BURRIANA, amicsdelclot@gmail.com.


  Comments are closed.