REGLAMENT XX VOLTA AL CLOT

[VAL]

Denominació: XX VOLTA AL CLOT

Data de realització: Dissabte 12 d’agost de 2023
Horari d’EIXIDA: 18:30h Categories Infantils

19:30h Categories Adults
Tancament de META: 20:30h

El Club Esportiu Amics del Clot de Borriana,, organitza la vintena edició de “LA VOLTA AL CLOT” que tindrà lloc en el Grau de Borriana, el dissabte 12 d’agost de 2023, a partir de les 18:30h (Categoria Absoluta a les 19:30h)

La prova es desenvoluparà en el Paratge del Clot de la Mare de Déu i tindrà una distància total de 7000 metres, aproximadament, per a les categories absolutes.

Hi haurà assistència sanitària des de les 17:30 a les 21:30 hores.

La seguretat del circuit estarà coberta per policia local i voluntaris.

CATEGORIES:

Infantils, masculines i femenines:

B, Biberó, nascuts en 2020 a 2022 correran 200 metres

X, Xiquets, nascuts de 2016 a 2019 correran 500 metres

M, Menors, nascuts de 2011 a 2015 correran 1100 metres

J, Juvenil-junior, nascuts de 2006 a 2010 correran 3850 metres

Adults, masculines i femenines:

AB, Absoluta, nascuts els anys 2005 a 1984

VA, Veterans A, nascuts els anys 1983 a 1974

VB, Veterans B, nascuts els anys 1973 a 1964

MA, Màster, nascuts en els anys 1963 i anteriors.

Les categories d’adults correran 7000 metres, però podrà optar per fer solament 3850 metres (una volta al Clot). En aquest cas quedaran sense opció a qualsevol premi o trofeu lligat a la Classificació General.


INSCRIPCIONS:

La inscripció es podrà fer al web www.amicsdelclot.es i a www.free-run.es

NO HI HAURÀ INSCRIPCIONS EL DIA DE LA CARRERA

LES CATEGORIES INFANTILS SOLS INSCRIPCIONS PER WEB

Per a les categories Adults s’estableix un màxim de 300 inscripcions.

Les categories adults fins al dia 09 d’agost a les 23:59

Les categories infantils fins al dia 11 d’agost a les 12 de migdia.

En botigues: Free-run Castelló

L’import de la inscripció serà de 7 euros en Categories Adults i DE FRANC PER LES CATEGORIES INFANTILS.

PREMIS:

  • Trofeu del 1er. al 3er. per a totes les categories (Biberó sols 1er i 1a.)
  • Premi LA CABANENCA: bossa de “coentets” a la volta més ràpida en homes i en dones. (es tindrà en compte el temps de la segona volta)

—Què són els coentets?:

Embotit fabricat a partir de carn de porc, que s’assembla a una llonganissa seca o a una llonganissa de pasqua. Es tracta d’un embotit únic, ja que es fabrica originàriament a la nostra ciutat, Borriana, i està reconegut com a marca de qualitat del nostre País; com un producte autòcton i original de Borriana.

  • Obsequi de la prova per a totxs els inscrits.

RECOLLIDA DE DORSALS:

Els dorsals s’arreplegaran el dia de la prova a partir de les 17:00 hores.

Els dorsals hauran de col·locar-se obligatòriament en el pit, sense retocar, manipular ni doblegar.

AVITUALLAMENT:
En categories Infantils hi haurà un sol punt d’avituallament en línia de meta. En categories Adults, hi haurà un punt d’avituallament líquid al quilòmetre 4 i un altre situat en la línia d’arribada, en el que s’oferirà als participants beguda i fruita variada.

DESQUALIFICACIONS:

Seran automàticament desqualificats tots els corredors que:

No realitzen el recorregut complet.

No porten el dorsal ben visible en el pit durant el recorregut.

Córreguen amb dorsal adjudicat a un altre corredor.

Entren en meta sense dorsal.

No atenguen a les instruccions de l’organització.

Els corredors desqualificats perdran els drets sobre els premis.
L’organització, comprovada qualsevol irregularitat, es reserva el dret a impedir la participació en edicions successives del corredor o corredors implicats.

RECLAMACIONS:

Les reclamacions hauran de ser dirigides per escrit al director de la prova dins dels 10 minuts següents a la seua finalització i previ dipòsit de 50 Eurs, import que serà retornat en finalitzar el procés de reclamació.

Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten el present Reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.

Recomanem que els participants disposen de llicència federativa o segur que cobrisca qualsevol accident durant la prova.

El participant exonera a l’organització de tota responsabilitat en cas d’accident o lesió.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, si bé l’organització es reserva la possibilitat de suspendre-la o ajornar-la abans de l’inici. En cas de suspensió o a qui no puga córrer en la nova data, se li farà entrega de la bossa del corredor com a contraprestació de l’import abonat, que no serà retornable.

CLASSIFICACIONS:
Les classificacions es podran consultar en:

www.amicsdelclot.es

www.free-run.es


[CAS]

Denominación: XX VOLTA AL CLOT

Fecha de realización: Sábado, 12 de Agosto de 2023.

Horario de SALIDA: 18:30h Categorias Infantiles

19:30h Categoria Absoluta

Cierre de META: 20:30h

El Club Esportiu Amics del Clot de Burriana, organiza la vigésima edición de “LA VOLTA AL CLOT” que tendrá lugar en el Grau de Borriana, el sábado 12 de agosto de 2023, a partir de las 18:30 (Categoría Absoluta a las 19:30h).

La prueba se desarrollará en el Paraje del Clot de la Mare de Deu y tendrá una distancia total de 7000 metros, aproximadamente, para las categorías absolutas.

Habrá asistencia sanitaria desde las 17:30 a las 21:30 horas.

La seguridad del circuito estará cubierta por policía local y voluntarios.

CATEGORIAS:

Infantiles, masculinas y femeninas:

B, Biberón (nacidos en 2020 a 2022) correrán 200 metros.

X, Niños (nacidos de 2016 a 2019) correrán 500 metros.

M, Menores (nacidos de 2011 a 2015) correrán 1100 metros.

J, Juvenil-junior (nacidos de 2006 a 2010) correrán 3850 metros.

Adultos, masculinas y femeninas:

AB, Absoluta, nacidos en los años 2005 a 1984

VA, Veteranos A, nacidos en los años 1983 a 1974

VB, Veteranos B, nacidos en los años 1973 a 1964

MA, Master, nacidos en los años 1963 y anteriores

Las categorías de Adultos correrán 7000 metros. En esta categoría se podrá optar por hacer solo 3850m (una vuelta al Clot) en cuyo caso quedaran sin opción a cualquier premio o trofeo ligado a la Clasificación General.

INSCRIPCIONES:

La inscripción se podrà realizar en la web www.amicsdelclot.es y www.free-run.es

NO HABRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA CARRERA

LAS CATEGORIAS INFANTILES, SOLO INSCRIPCIONES POR WEB


Para la categoria absoluta se establece un màximo de 300 inscripciones.


Las categorías de Adultos hasta el dia 09 de agosto a las 23:59h

Las categorias Infantiles hasta el dia 11de agosto a las 12 de mediodía

En tiendas: Free-run Castelló

El importe de la inscripción serà de 7 euros en Categoria Absoluta i GRATIS PARA LAS CATEGORIAS INFANTILES.

PREMIOS:

  • Trofeo del 1º al 3º para todas las categorías (Biberón solo 1º i 1ª)
  • Premio LA CABANENCA: bolsa de “Coentets” a la vuelta más rápida en hombres y mujeres. (se tendrà en cuenta el tiempo de la segunda vuelta)
  • — Que son “coentets”?

Embutido fabricado a partir de carne de cerdo, que se asemeja a una longaniza seca o a una longaniza de pascua. Se trata de un embutido único, ya que se fabrica originariamente en nuestra ciudad, Borriana, y está reconocido como marca de calidad de nuestro País; como un producto autóctono y original de Borriana.

– Obsequio de la prueba para tod@s l@s inscrit@s.

RECOGIDA DE DORSALES:

Los dorsales se recogerán el día de la prueba a partir de las 17:00 horas.

Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, manipular ni doblar.

AVITUALLAMIENTO:

En categorías Infantiles habrá un único punto de avituallamiento en linea de meta.

En categorías Adultos, habrá un punto de avituallamiento líquido en el kilómetro 4 y otro en linea de llegada, en el que se ofrecerá a los participantes bebida y fruta variada.

DESCALIFICACIONES:

Serán automáticamente descalificados todos los corredores que:

No realicen el recorrido completo.

No lleven el dorsal bien visible en el pecho durante el recorrido.

Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.

Entren en meta sin dorsal.

No atiendan a las instrucciones de la organización.

Los corredores descalificados perderán los derechos sobre los premios.

La organización, comprobada cualquier irregularidad, se reserva el derecho a impedir la participación en ediciones sucesivas del corredor o corredores implicados.

RECLAMACIONES:

Las reclamaciones deberán ser dirigidas por escrito al director de la prueba dentro de los 10 minutos siguientes a su finalización y previo depósito de 50 Euros, importe que serà retornado al acabar el proceso de reclamación.

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente Reglamento; en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

Recomendamos que los participantes dispongan de licencia federativa o seguro que cubra cualquier accidente durante la prueba.

El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión.

El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, si bien la organización se reserva la posibilidad de suspenderla antes del inicio. En caso de suspensión o a quien no pueda correr en la nueva fecha, se le hará entrega de la bolsa del corredor como contraprestación del importe abonado, que no será retornable.

CLASIFICACIONES:

Las clasificaciones se podrán consultar en:

www.amicsdelclot.es

www.free-run.es

Comments are closed.